Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wynajem, rezerwacja sal konferencyjnych

Usługa ma na celu złożenie wniosku w sprawie wynajmu sal konferencyjnych zgodnie z Art. 43 ust 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Usługa ma na celu stworzenie możliwości przekazywania informacji związanych z rezerwacją sal konferencyjnych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Ma ona umożliwiać elektroniczne złożenie wniosku o rezerwację sali z możliwością zaznaczenia potrzeb sprzętowych a także udzielenie odpowiedzi. Kolejną funkcjonalnością ma być przekazanie faktury (w przypadku posiadania przez ww. podmioty podpisu elektronicznego).

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Podmiotów wewnętrznych (pracowników MUW), jak również podmiotów zewnętrznych (m.in. instytucji samorządowych, administracji zespolonej, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, szkolnictwa itp.)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Podanie o udostępnienie sali
  • Odpowiedź na wniosek
  • Dokument potwierdzający obciążenie (faktura)
Czas realizacji  

Zgodnie z potrzebą, na bieżąco ustalany z podmiotem zainteresowanym.

Opłaty  

Koszty eksploatacyjne/czynsz.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Wynajem
  • rezerwacja sal konferencyjnych
  • Wynajem, rezerwacja sal konferencyjnych

    Usługa ma na celu złożenie wniosku w sprawie wynajmu sal konferencyjnych zgodnie z Art. 43 ust 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Usługa ma na celu stworzenie możliwości przekazywania informacji związanych z rezerwacją sal konferencyjnych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Ma ona umożliwiać elektroniczne złożenie wniosku o rezerwację sali z możliwością zaznaczenia potrzeb sprzętowych a także udzielenie odpowiedzi. Kolejną funkcjonalnością ma być przekazanie faktury (w przypadku posiadania przez ww. podmioty podpisu elektronicznego).