Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie opinii o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla obiektów których organem założycielskim jest starosta

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania opinii o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla obiektów których organem założycielskim jest starosta.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Właściwa Wojewódzka Stacja Epidemiologiczna.

Kogo dotyczy  

Instytucje

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Kopia decyzji o uzyskaniu pozwolenia na budowę; oświadczenie inwestora, że zastosowane materiały posiadają dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania i powszechnego obrotu; protokół badań i sprawdzeń (woda, powietrze, wentylacja); oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Kwota wyliczana indywidualnie dla każdego klienta po wydaniu opinii

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie opinii o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla obiektów których organem założycielskim jest starosta

Wydanie opinii o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla obiektów których organem założycielskim jest starosta

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania opinii o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla obiektów których organem założycielskim jest starosta.