Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana najemcy lokalu użytkowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosków związanych ze zmianą najemcy lokali użytkowych:

• z tytułu przepisania prawa najmu na wspólników spółek osobowych,

• z tytułu dopisania do umowy najmu wspólników spółek osobowych,

• z tytułu przepisania umowy najmu lub dopisania do umowy najmu współmałżonka, wstępnych lub zstępnych,

• z tytułu zgonu najemcy.Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Najemcy lokali użytkowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • • Wniosek o dokonanie zmiany umowy najmu lokalu,
  • Kopia umowy najmu,
  • Kopia ostatniego aneksu do umowy najmu z aktualną stawką czynszu,
  • Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu lokalu,
  • Zaświadczenie o braku zaległości w podatku od nieruchomości.
 • W przypadku zgonu najemcy:

  • Akt zgonu najemcy,

  • Prawomocne postanowienie sądu lub akt notarialny o nabyciu spadku,

  • Zaświadczenie o wpisie do CEIDG/odpis z rejestru przedsiębiorców.

 • W przypadku przepisania umowy najmu lub dopisanie do umowy najmu współmałżonka, wstępnych lub zstępnych:

  • Zaświadczenie o wpisie do CEIDG najemcy i przyszłego najemcy,

  • Kopia akt z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzającego pokrewieństwo.

 • W przypadku przepisania na wspólnika lub dopisanie do umowy najmu wspólnika spółki cywilnej:

  • Potwierdzenie przez Wynajmującego faktu, iż w lokalu była prowadzona wspólna działalność gospodarcza przez spółkę za uprzednią zgodą wynajmującego przez okres co najmniej 12 miesięcy,

  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego lub ZUS o okresie działalności spółki,

  • Zaświadczenie o wpisie do CEIDG/odpis z rejestru przedsiębiorców najemcy i przyszłego najemcy,

  • Umowa spółki cywilnej.

Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana najemcy lokalu użytkowego
Podobne usługi  

Zmiana najemcy lokalu użytkowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosków związanych ze zmianą najemcy lokali użytkowych:

• z tytułu przepisania prawa najmu na wspólników spółek osobowych,

• z tytułu dopisania do umowy najmu wspólników spółek osobowych,

• z tytułu przepisania umowy najmu lub dopisania do umowy najmu współmałżonka, wstępnych lub zstępnych,

• z tytułu zgonu najemcy.