Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Złożenie zaświadczenia potwierdzającego recykling

Złożenie zaświadczenia potwierdzającego recykling marszałkowi województwa

Organ właściwy do realizacji usługi  

marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności

Kogo dotyczy  

Prowadzący działalność związaną z recyklingiem, o których mowa w ustawie z dnia 11.09.2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 2213)
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688)
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz
Czas realizacji  

Zaświadczenie potwierdzające recykling jest wydawane na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego recykling

Etapy realizacji usługi  

Zalogowanie się do platformy,
Wypełnienie formularza,
Podpisanie i wysłanie dokumentu oraz otrzymanie UPP,
Odbiór dokumentu przez właściwy organ

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Zaświadczenie
 • zakład przetwarzania
 • recykling
 • marszałek województwa
 • Podobne usługi  

  Złożenie zaświadczenia potwierdzającego recykling

  Złożenie zaświadczenia potwierdzającego recykling marszałkowi województwa