Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Złożenie zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

Złożenie zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku marszałkowi województwa

Organ właściwy do realizacji usługi  

marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności

Kogo dotyczy  

Prowadzący działalność związaną z innymi niż recykling procesami odzysku

Podstawy prawne  
 • • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 2213)
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688)
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz
Czas realizacji  

Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku jest wydawane na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku przez marszałka województwa

Etapy realizacji usługi  

Zalogowanie się do platformy,
Wypełnienie formularza,
Podpisanie i wysłanie dokumentu oraz otrzymanie UPP,
Odbiór dokumentu przez właściwy organ

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Zaświadczenie
 • marszałek województwa
 • inne niż recykling procesy odzysku
 • Podobne usługi  

  Złożenie zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

  Złożenie zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku marszałkowi województwa