Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku rolnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku rolnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie decyzji zmieniającej wymiar podatków od osób fizycznych: podatku rolnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Formularz informacji o gruntach IR–1 można otrzymać w Wydziale Finansowym
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku rolnego

Zmiana wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku rolnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę wymiaru podatków od osób fizycznych: podatku rolnego.