Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgoda na kontakt telefoniczny lub przez pocztę elektroniczną w sprawie zbliżającego się terminu płatności lub w sprawie zaległości

Wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem adresu e-mail w sprawach zbliżającego się terminu płatności lub w sprawie zaległości w poniższych podatkach i opłatach:
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- łącznego zobowiązania pieniężnego,
- podatku od środków transportowych,
- wieczystego użytkowania,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby wnoszące opłaty lub podatki w Gdańsku

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zgoda
Czas realizacji  

Nie dotyczy.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Możliwość otrzymywania informacji od Urzędu Miejskiego w Gdańsku drogą elektroniczną lub sms.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Weryfikacja informacji.

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Podatek od nieruchomości
 • zobowiązania pieniężne
 • użytkowanie wieczyste
 • podatek rolny
 • podatek od środków transportowych
 • podatek leśny
 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Podobne usługi  

  Zgoda na kontakt telefoniczny lub przez pocztę elektroniczną w sprawie zbliżającego się terminu płatności lub w sprawie zaległości

  Wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem adresu e-mail w sprawach zbliżającego się terminu płatności lub w sprawie zaległości w poniższych podatkach i opłatach:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - łącznego zobowiązania pieniężnego,
  - podatku od środków transportowych,
  - wieczystego użytkowania,
  - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi